Skip to main content

Etika in zakonodaja s področja zdravstva

Splošna načela etike v zdravstvu (Etika in morala v zdravstveni in babiški negi, teorije etike v zdravstvu, etična načela in odgovornost).

Preberite več