Skip to main content

Sklep Odbora regijskih strokovnih društev

Odbor regijskih strokovnih društev je na svoji 50. redni seji 26. januarja 2021 sprejel sklep, da strokovna srečanja, namenjena zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, usklajena z vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjeni pogoj priznavanja obveznih vsebin s področja Kakovosti in varnosti v zdravstvu ter Zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20) in 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) regijska strokovna društva (RSD) do nadaljnjega izvajajo v spletnem okolju. Program izvajanja izobraževanj s področja obveznih vsebin za leto 2021 RSD pripravijo v medregijskem sodelovanju.

Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, stroške izobraževanja krijejo RSD iz sistemskih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Sklep v celoti